Adressen der Gemeinde

Kirche

Erlöserkirche - Copyright: Erlöserkirchengemeinde Vahrendorf

Erlöserkirche

Museumsweg 32
21224 Rosengarten

Pastor

Jörg Pegelow

Vertretungspastorin Jörg Pegelow

Museumsweg 32
21224 Rosengarten

Tel.: 040 87971977

Annegret.Reitz-Dinse@kirchenkreis-hhsh.de

Sekretärin

Christina Welz

Sekretärin Christina Welz

erloesergemeinde@freenet.de

KirchenmusikerInnen

Larissa Seibel

Kantorei, Chor Larissa Seibel

Tel.: 040 70 20 170

Wolfgang Röhrborn

Orgel Wolfgang Röhrborn

KiTa

Friedhof