St. Johannes-Kirche

Pastor Frank Schüler: 

0174 31 66 406

pastor.appen@gmail.com

Kirchenbüro: 

0152 09 69 5479

kirce.appen@gmail.com

Adresse der Kirche und des Friedhofs: Appener Str. 2c , 25482 Appen

Adresse des Kirchenbüros und des Pastors: Opn Bouhlen 47, 25482 Appen