Ich sehe rot!? Ein Rückblick: Night of Light

Logo: Night of Light

Kirchturm Emmaus Rot angestrahlt - Copyright: Martin Wieprecht
Der rote Kirchturm während der blauen Stunde
Kirchturm Emmaus Rot angestrahlt - Copyright: Martin Wieprecht
Der Rote Emmaus-Kirchturm bei Nacht
Kirchturm Emmaus Rot angestrahlt - Copyright: Martin Wieprecht
Kirchturm Emmaus Rot angestrahlt
Kirchturm Emmaus Rot angestrahlt - Copyright: Marin Wieprecht
Der rote Kirchturm aus einer anderen Perspektive