Adressen der Gemeinde

Kirche

Simon-Petrus-Kirche - Copyright: Christopher Fock / Kirche Bönningstedt

Simon-Petrus-Kirche

Ellerbeker Straße 12
25474 Bönningstedt

Tel.: 040 55 66 090

Info@Kirche-Boenningstedt.de

Kirchenbüro

Petra Schroeder - Copyright: Petra Schroeder

Petra Schroeder

Ellerbeker Str. 12
25474 Bönningstedt

Tel.: 040 55 66 090

Buero@Kirche-Boenningstedt.de

Dienstags, 15:00 - 17:00
Donnerstags, 09:00 - 12:00

Pastor

Copyright: Fock

Pastor Christopher Fock

Ellerbeker Straße 12
25474 Bönningstedt

Tel.: 040 55504428

Pastor.Fock@Kirche-Boenningstedt.de

Gemeindehaus

Gemeindehaus Simon-Petrus

Gemeindehaus Simon-Petrus

Ellerbeker Straße 12
25474 Bönningstedt

Info@Kirche-Boenningstedt.de